Verrijk je Stad

Tilburg heeft tot aan 2011 subsidie aan inwoners gegeven, die het contact tussen verschillende bevolkingsgroepen in de stad wilden verbeteren. Het totale budget voor 2011 was € 52.807,-. De stelpost heette Verrijk je Stad. Dit was het “grotere broertje” van Verrijk je Wijk en paste binnen het programma Allemaal Tilburgers (integratie en participatie) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Vanwege de bezuinigingen is het budget voor Verrijk je Stad in 2012 helaas vervallen. Het is derhalve niet meer mogelijk om subsidie in het kader van Verrijk je Stad aan te vragen.