Gemengd koor en zanggroep van de Christoffel-parochie samen naar de Passiespelen in Tegelen

Het Noord Limburgse plaatsje Tegelen is onder meer bekend om zijn dakpannenfabrieken. Ook putdeksels die je vaak op straat aantreft kwamen vroeger vaak uit… Tegelen. Nou ja, is dat belangrijk te weten? Eigenlijk niet nee. Kennen we Tegelen dan nog ergens anders van? Dat de bekende acteur Huub Stapel in Tegelen is geboren? Welnee, dat interesseert de gemiddelde Broekhovenaar niet. Maar sinds 15 augustus 2010 is bij een aantal koorleden en hun aanhang van het gemengd koor van de Christoffelparochie de plaats Tegelen bekend van de Passiespelen. Nu denk je, wat heeft dat koor nou te maken met de Passiespelen van Tegelen. Welnu, het zal je duidelijk worden uit het hierna volgende relaas.

Iedere 5 jaar worden in Tegelen de Passiespelen georganiseerd. Dat gebeurt vanuit een jarenlange traditie. Voor het eerst werden deze Passiespelen in 1931 gehouden. Vanaf 1975 vonden ze consequent om de vijf jaren plaats. Nu, in het jaar 2010, worden de spelen uitgevoerd in de periode medio mei tot medio september. Zelfs Koningin Beatrix is bij de passiespelen van 2010 aanwezig geweest. Nu in dit jaar ook het Gemengd koor van de Christoffelparochie in Tilburg de spelen bezocht heeft, kan van een geslaagd seizoen gesproken worden.

Op 15 augustus 2010, Maria Hemelvaart, is het zover. Het kan niet “Roomscher”. Het dagprogramma ziet er goed uit: 10.30 u. aanwezig in de Broekhovense Kerk om mee te doen aan de Eucharistieviering en daarna verzamelen in de Heilige Familiezaal voor koffie, thee en heerlijke broodjes met ham en kaas en zelfs krentenbrood.

Als de inwendige mens is versterkt, gaat het naar de luxe touringcar die inmiddels klaar staat voor de groep. Chauffeur Marcel is een uitstekende gastheer. Hij probeert ons wijs te maken dat hij alleen een rijbewijs heeft voor vooruitrijden en niet voor achteruitrijden. Maar daar geloven wij natuurlijk niks van. Hij voert ons veilig naar de ingang van het openluchttheater in Tegelen. De sfeer is aanwezig voor de beleving van “Het lijdensverhaal van Christus”. Iedereen ervaart dat op eigen wijze.

Om half drie begint het religieus en cultureel evenement dat gaat over de laatste dagen uit het leven van Jezus. Hoe Jezus geliefd is bij het volk, dat hem in groten getale volgt in zijn leer. Hoe de Farizeeërs bang zijn dat hij machtiger zal worden dan zij. Dat zij ervoor zorgen dat hij wordt voorgeleid aan Pilatus, de Romeinse Keizer. Dat Pilatus zich met de kwestie niet wil inlaten en Jezus niet wil veroordelen. Hij adviseert aan te kloppen bij Herodus. Die daagt hem uit om te bewijzen dat hij werkelijk Koning is.

Maar Jezus weet wat er komen gaat en gaat geen debat aan met Herodus. Herodus weet ook niet op welke grond hij Jezus moet veroordelen. Uiteindelijk, om niet uit de gunst te raken van het protesterende volk, stuurt hij hem terug naar Pilatus. Pilatus stelt het inmiddels steeds luider protesterende volk voor om te kiezen voor vrijlating van Jezus of Barabas, een gevreesde misdadiger.

Het opgejutte volk joelt naar Jezus: “Aan het kruis met hem, aan het kruis met hem!”
Het spel eindigt met de kruisiging van Jezus, samen met twee moordenaars. Een drama dat vertolkt wordt in een musicalsfeer. We weten allemaal hoe het afloopt.
We blijven tot het uiterste toe gekluisterd aan het verhaal “Het Lijden van Christus”.

Dé grote stoorzender deze middag is de regen. Het heeft geregend van het begin tot het einde. Soms zacht maar meestal met vlagen en ook de temperatuur lijdt eronder. Echter, de show must go on. De vrijwillige acteurs stellen zich boven de natuur. Zij gaan door met het spel, doornat tot op de huid. Wij, als publiek, zitten droog en comfortabel onder een overdekte tribune en maken niet mee wat de acteurs ervaren. Nat, nat en nog eens nat. Het zijn échte vrijwilligers. Zij zetten door tot het uiterste.

De voorstelling eindigt met een staande overdonderende ovatie naar de spelers vanuit het publiek. De spelers genieten, te zien aan hun gelaatsuitdrukking, met volle teugen van deze geweldige ovatie. Iedereen is het erover eens. Hier is een wereldprestatie geleverd: “De Passiespelen onder water”. Een topprestatie waarin techniek en talent hand in hand gaan.

Zo beleven wij de Passiespelen en met die indruk gaan we, avec le par à pluie, weer naar de bus.

Chauffeur Marcel verwelkomt ons weer zoals we eerder al ervaren hebben. Hij tovert zijn bus om in een stoomlocomotief en al puffend gaat het naar Casteren, waar een restaurant is waar grotere groepen kunnen worden ontvangen. Dit restaurant staat ook bekend om de kwalitatief zeer goede eenheidsmenu’s.

Nou, dat hebben we geweten. Drie gangen te gaan. Eerst heerlijke groente/rundvleessoep met ballen, minstens twee. Daarna een heerlijk klaargemaakte Wiener Schnitzel, vergezeld van heerlijke frites, diverse groenten, rauwkost en een heerlijk champignonsausje. Het voordeel van een eenheidsmenu is dat als iemand teveel heeft aan een portie, deze handig deels kan slijten aan buurman of buurvrouw die op dat moment net iets tekort schijnen te hebben.

Tot slot het toetje: een heerlijke grote vierkante ijstaart met slagroom. Ook daar zie je kaalslag; ik heb een dame van stand delen van meer dan drie ijsschotels naar eigen bord zien schuiven voor directe consumptie ter plekke. Dit tot hilariteit van de belendende mee-eters. Ondertussen regent het en regent het maar door. Niemand heeft daar erg in. Maar dat is niet erg want daar is dan weer dé grote chauffeur, vriend en gastheer Marcel, die ons met de bus vervoert naar schoenenboer Scapino. En voor hen die lekker zo lang mogelijk in de bus willen blijven zitten, gaat het tot aan onze eigen Broekhovense Kerk, die ons, met zijn robuuste toren, verwelkomt.

Als u het bovenstaande aandachtig heeft gelezen, dan snapt u het al. Een groep van 50 mensen, die het gemengd koor van de Christoffelparochie een warm hart toedraagt, heeft een heerlijke dag beleefd. Een heerlijke dag, opgebouwd met ernst, plezier, saamhorigheid, vriendschap, maar vooral met: ………… REGEN.

Maar dit laatste staat op de achtergrond. Wij hebben een geweldige zondag beleefd. MARIA HEMELVAART 15 augustus 2010. Deze dag was niet mogelijk geweest als we geen beroep hadden kunnen doen op een subsidie van Verrijk je Wijk, een verrijking van onze wijk BROEKHOVEN. Bovendien zou een groot deel van deze groep dan thuis achter de geraniums hebben moeten kijken naar: …………de regen……….

Het welslagen van dit evenement richt zijn blik op de toekomst. Wellicht kunnen we een evenement in de toekomst op gelijke wijze organiseren voor een groep uit onze parochie ter verrijking van onze wijk Broekhoven.

Wij hebben in ieder geval werkelijk genoten van deze dag.

Namens het gemengd koor en de zanggroep van de Christoffelparochie te Tilburg, bedankt!

San Horvers, een hongerige parochiaan, zangerzanger en medereiziger!