Buurtfeest Jan Backstraat/Van de Coulsterstraat

Op 12 september 2009 vond het buurtfeest Jan Backstraqat / Van de Coulsterstraat plaats. Vanaf ´s ochtends 9.00 uur werd het feest opgebouwd in de straat. Verscheidene buurtbewoners kwamen het organisatiecomité een handje helpen. Iedereen was van tevoren uitgebreid geďnformeerd via nieuwsbrieven.

Rond de middag was alles gereed en om drie uur kwamen de eerste buurtbewoners Een aantal had aan de oproep gehoor gegeven om ´Coulstergeback´ mee te nemen. Na de koffie/thee met al dat lekkers begon het kennismakingsspel. Voor elk van de 60 deelnemers was een badge gemaakt met de naam en straatnaam/huisnummer. De badges werden willekeurig uitgedeeld waarna de buurtbewoners er de juiste persoon bij zochten. Daardoor ontstond er meteen een gezellige en ongedwongen sfeer waarbij iedereen alle gezichten, bekend of onbekend, kon plaatsen.

Vervolgens was de aftrap van het activiteitenrondje. In zes groepen werden er 6 activiteiten afgelopen: skilopen, spijkerpoepen, flessenvoetbal, funslang, pingpongballenrace en ballengooien. Voor ieder spel waren er spelleiders en het wedstrijdelement zorgde voor veel hilariteit in de teams.

Na alle inspanningen werden de bar en barbeque geopend. Tijdens het eten was er zelfs nog hooggeplaatst bezoek van ´Jan Back´. Een van de straatbewoners had zich voor deze gelegenheid omgetoverd in de 15e eeuwse stadbewoner naar wie de straat vernoemd is. Jan Back verzorgde de prijsuitreiking met een oorkonde voor het winnende team. Ook voor alle kinderen was er een prijsje om uit te zoeken. Officieel was het feest om 20.00 uur afgelopen, maar er bleef nog een grote groep zitten om verder te borrelen. Met een aantal vuurkorven erbij was het goed toeven buiten. Rond middernacht eindigde het feest dan toch echt en hebben verschillende buurtbewoners geholpen met het afbreken en opruimen.

Al met al was het een zeer geslaagde dag met een mooie opkomst. De reacties waren dan ook erg positief. Er is vaak geroepen dat we dit volgend jaar weer zouden moeten doen. Iedereen vond het erg leuk om op een ongedwongen manier zijn buurtgenoten beter te leren kennen.

Meer informatie en foto's zijn te vinden op de website over het buurtfeest: http://sites.google.com/site/feeststraat