55-jarig bestaansfeest KBO Afdeling 't Heike

Op 1 oktober 2009 vierde de KBO afdeling ’t Heike haar 55-jarig bestaan in Café-zaal/theater ’t Plein in Udenhout.

De voorzitter opende om 13.00 uur de feestmiddag met een hartelijk welkom voor de 200 aanwezige leden in de mooie gelegenheid in Udenhout. 55 jaar bestaan is al een lange tijd, doch de voorzitter vermoedt dat de KBO afdeling ‘t Heike misschien nog wel langer bestaat, omdat er iets gevonden is in het archief over het aanvragen van subsidie door de Diaconie der Ned. Hervormde gemeente voor de vereniging bejaarden en gepensioneerden. Net zoals de katholieke bond van bejaarden dit gedaan heeft. Dus wellicht bestaat de afdeling al een jaartje langer, wie weet?

Na een moment stilte kon er begonnen worden met een perfect verzorgde koffietafel, die alle leden zich goed lieten smaken. Tijdens het eten werd er ook voor muziek en conference gezorgd.

Na de koffietafel werd, onder het genot van een drankje, het bestuurslid mevr. C. Aarts in het zonnetje gezet voor haar secretaressewerkzaamheden gedurende 18 jaar en voor haar interim-voorzitterswerkzaamheden voor een periode van 10 maanden. Zij heeft zich gedurende deze periode ten volle ingezet voor de KBO. Als dank reikte de voorzitter haar de zilveren speld van verdienste uit.

Daarna opende de voorzitter een feestvergadering die bedoeld was om de nieuwe statuten van de vereniging goed te keuren en met de leden de perikelen te bespreken over het ontmoetingscentrum De Vorstenhof.

1. De statuten werden met algehele stemmen goedgekeurd en kunnen nu door de notaris getekend worden zodat wij nu een wettelijke statutaire vereniging zijn.
2. Ons ontmoetingscentrum “De Vorstenhof” zou eventueel gesloten moeten worden, omdat stichting De Wever zich teruggetrokken heeft uit de exploitatie van deze ruimte.
De bedoeling is, indien mogelijk, dat wij de exploitatie voortzetten in samenwerking met vrijwilligers. Na een goed gesprek met De Hr. G. Mevis, wethouder van welzijn in Tilburg, is er hoop dat dit ook kan gebeuren, doch zeker is het nog steeds niet!

Dit feest is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Verrijk je Wijk.