Autovrije Zondag 2009

Op zondag 20 september vond in Tilburg de derde Autovrije Zondag plaats. Het doel van deze dag was om iedereen bewust te maken van andere vervoersmiddelen dan de auto, het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad en voor een dag feest te laten vieren op straat. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de binnenstad nu niet autovrij gemaakt. Dit jaar stonden activiteiten in wijken en buurten centraal. Inwoners werden gestimuleerd om zelf activiteiten op straat te organiseren.

Feest in de buurt
Onder andere de volgende activiteiten werden door bewoners tijdens de Autovrije Zondag georganiseerd:
  • verschillende spel- en sportactiviteiten in en rondom het Reeshofpark
  • in Tilburg-West op het buitenterrein Kievitshorst is een senioren festival georganiseerd
  • buurtfeest in de Langendijk, waarbij op straat een fitnessstraat werd ingericht
  • straatfeest in de Doesburgstraat
  • in de Kapelmeesterlaan is een activiteit georganiseerd met als doel samen te eten en te praten en door sport en spel elkaars cultuur beter te leren kennen
  • een kunstijsbaan op het Burgemeester van de Mortelplein
  • buurtfeest in de Ganzerikhof met als thema consuminderen, " Hoe kunnen we bezuinigen op een leuke manier?"
  • in de wijk Theresia zijn door bewoners een aantal activiteiten georganiseerd waarbij ontmoeting in de wijk door samen de ruimte in de wijk te benutten centraal stonden. Bewoners werden uitgenodigd om mee te "kaaibanden", te skelteren en spelletjes te doen.