Nieuwe opzet Autovrije Zondag

Gemeente stimuleert bewoners om activiteiten te organiseren

Op zondag 20 september vindt in Tilburg de derde Autovrije Zondag plaats. Dit jaar zet de gemeente Tilburg in op activiteiten in wijken en buurten. Zij wil haar inwoners stimuleren om zelf activiteiten op straat te organiseren op de Autovrije Zondag. Er zijn mogelijkheden om wegen en straten voor die activiteiten af te sluiten. Voor de activiteiten is subsidie aan te vragen. In totaal is er een bedrag van 15.000 euro beschikbaar.

Aanvragen kunnen tot 1 augustus 2009 ingediend worden via de wijkorganisaties, met de omschrijving Autovrije Zondag 2009. Van aanvragen die na 1 augustus binnenkomen, wordt bekeken of het nog mogelijk is om deze te honoreren. Meer informatie over het indienen van een aanvraag is te vinden op www.verrijkjewijk.nl. Wanneer er meer aanvragen binnenkomen dan dat er geld beschikbaar is, dan wordt er een selectie gemaakt door de projectgroep Autovrije Zondag van de gemeente. Bij het maken van deze keuze wordt er met name gekeken naar de link met de Autovrije Zondag.

"In tegenstelling tot voorgaande jaren is de binnenstad nu niet autovrij. Maar er vinden wel ontzettend veel activiteiten plaats. Ik hoop dat veel bewoners iets willen organiseren die zondag, zodat een zo groot mogelijk deel van de stad toch autovrij is", aldus wethouder Johan van den Hout (verkeer en vervoer).
    Criteria
    Een aanvraag voor wijkactiviteiten moet aan bepaalde voorwaarden voldoen:
  • De activiteit moet georganiseerd worden voor en door inwoners van de wijk en bijdragen aan de leefbaarheid en de goede sfeer in de wijk;
  • De aanvrager moet informatie kunnen aanleveren voor vergunningverlening en het realiseren van een verkeersafsluiting.
Activiteiten
De Autovrije Zondag 2009 valt op de slotdag van het ZXZW festival. Een groot aantal activiteiten vindt plaats in de binnenstad. In de Bouwmeesterbuurt organiseert Wielerclub Pijnenburg voor de tweede keer de Bouwmeester Wielerronde van Tilburg. Op zondag 20 september 2009 wordt ook het fiets- en OV-transferium aan de Kempenbaan geopend.

Het doel van de Autovrije Zondag is om de inwoners van de gemeente Tilburg bewust te maken van het gebruik van de auto en de mogelijke alternatieven zoals fiets en openbaar vervoer.

Wilt u een activiteit organiseren?
Heeft u interesse om een activiteit te organiseren rondom de Autovrije zondag? Doe dan voor 1 augustus uw aanvraag. Van aanvragen die na 1 augustus binnenkomen, wordt bekeken of het nog mogelijk is om deze te honoreren. U kunt uw aanvraag rechtstreeks via deze website doen op de "aanvraag indienen" pagina.