Buurt Actie Reeshof bedankt voor 2008!

Begin december heeft Buurt Actie Reeshof (B.A.R.) een bedankavondje voor haar leden gehouden. Deze avond is geschonken door Wijkraad Reeshof met de subsidie van Verrijk je Wijk. Hoewel normaal gesproken geen etenswaren met deze subdsidie worden betaald is voor B.A.R. een uitzondering gemaakt.

Waarom is B.A.R. zo belangrijk voor de wijk?
B.A.R. is een groep van actieve burgers waarbij de leidraad is dat burgers hun deel van de verantwoordelijkheid nemen voor de publieke ruimte. Deze verantwoordelijkheid bestaat er uit dat burgers actief bestaande onveiligheid willen bestrijden door observatie en samenwerking met publieke diensten, maar ook preventieve acties willen uitvoeren om veilige gebieden ook veilig te houden.

Door inzet van vrijwilligers wordt er concreet en actiegericht gewerkt aan een beter veiligheidsklimaat van de wijk Reeshof. Hierbij wordt gedacht aan het afnemen van onveiligheid en onveiligheidsgevoelens, het bevorderen van gerichte samenwerking tussen alle partijen die voor de sociale veiligheid van de wijk belangrijk zijn en het terugdringen van criminaliteit, zoals roofovervallen, inbraak, vandalisme, en (andere) vormen van overlast, zoals graffiti. Dit doet B.A.R. middels dagelijks te fietsen over verschillende routes door de wijk. Denk hierbij aan de Langendijk, Reeshofdijk, buurt- en winkelcentra en het stationsgebied.

Deelname aan de B.A.R. staat open voor geÔnteresseerde bewoners van de Reeshof. Heb jij interesse om de B.A.R. financieel of actief te ondersteunen? Neem dan contact op met s.mertens@home.nl.Bron: Wijkraad Reeshof