Met 46 senioren naar het Libertypark te Overloon

Door Ko Schaaders - Met behulp van Verrijk je Wijksubsidie zijn op woensdag 21 mei 46 senioren naar het Libertypark (Oorlogs- en Verzetmuseum en Marshallmuseum) in Overloon geweest. Hoewel de bus om 09:30 uur zou vertrekken stonden de eerste senioren al om even over negen bij de opstapplaats. De beginstemming was als bij een ouderwets schoolreisje. Dit terwijl het reisdoel toch geen aanleiding is voor een juichstemming.Overloon tijdens de laatste oorlogsweken
Het gaat je voorstellings vermogen te boven hoe hard en meedogenloos er in Overloon en omgeving gevochten is. In een paar weken tijd vielen er 2500 doden tijdens een laatste tankslag. Vrijwel de gehele bevolking moest het dorp verlaten en elders ruim drie weken een onderkomen zoeken. Zeer terecht dat het museum alleen al om die redenen in Overloon gevestigd is.

Het Libertypark
Bestaat uit een uitgebreid documentatiecentrum van het Oorlogs- en Verzetsmuseum. In twee enorme hallen staan oorlogsvoertuigen en vliegtuigen, voornamelijk uit de Tweede Wereldoorlog van zowel de geallieerde strijdkrachten alsook van het Warschaupact. De collectie bevat tevens rollend materieel uit de Koreaanse- en Vietnamoorlog. Deze collectie van het Marshallmuseum is in de loop van tientallen jaren over de gehele wereld opgekocht door de heer Jaap de Groot. Een prestatie van GROOT formaat.De reacties
Opvallend was dat veel senioren nog nooit, of lang geleden in het museum geweest waren. Voor velen was het een openbaring of een vernieuwde kennismaking met de verschrikkingen van oorlog. De reactie waren positief van: groots opgezet, formidabel en heel bijzonder. Maar het meest overheerste het vaak uitgesproken gevoel van; wat een waanzin toen, en nu nog noch steeds. De ellende gaat in vele regioís en continenten gewoon door. Hebben we dan niets geleerd? De meeste senioren gaven te kennen nogmaals een bezoek te brengen aan het museum.

Verrijk je Wijk
Geeft bewoners en verenigingen de mogelijkheid om mooie, nuttige en interessante zaken op te pakken. Maak er gebruik van!