Autovrije zondag 2008 binnen ringbanen

21 september gaan cultureel festival ZXZW en Autovrijwe zondag samen.

De autovrije zondag vindt in Tilburg plaats op zondag 21 september 2008 en sluit aan bij de landelijke autovrije zondag. Het college heeft besloten om die dag het gebied binnen de ringbanen af te sluiten. Het doel van deze dag is om de inwoners van de gemeente Tilburg meer bewust te maken van alternatieve manieren van vervoer in de plaats van de auto en in de gelegenheid te stellen om een autovrije stad "te beleven".

Samenwerking met ZXZW
De autovrije zondag valt op 21 september 2008 samen met de slotdag van de Tilburg Traktatie ZXZW. Beide evenementen vullen elkaar aan. ZXZW is een grootschalig cultureel festival dat plaatsvindt op meer dan 23 plekken in de stad. Vanuit een stevige muzikale basis brengt het ook beeldende kunst, dans, theater en film. ZXZW vindt plaats van 14 tot en met 21 september in de gehele Tilburgse binnenstad. Van kraakpand tot burgemeesterskamer. Van popzaal tot museum.

Wethouder Els Aarts (verkeer): "Begin maart heeft de gemeente intensief overleg gevoerd met de organisatoren van ZXZW. In eerste instantie maakten zij zich zorgen over de beperkte vervoersmogelijkheden van artiesten, materiaal en bezoekers. Festival ZXZW hecht echter ook veel waarde aan het milieu. De gemeente en ZXZW hebben daarom besloten samen te werken. Om het vervoersprobleem op te lossen wordt deels gebruik gemaakt van milieuvriendelijke alternatieven zoals riksja's en aardgasauto's. Deels zijn extra ontheffingen voor motorvoertuigen noodzakelijk voor een succesvol ZXZW-festival. De voordelen van de samenwerking van ZXZW en de Autovrije zondag compenseren dit nadeel."

Buurtactiviteiten
De autovrije zondag biedt ruime mogelijkheid om buurtactiviteiten te organiseren. Tilburgers kunnen zelf ideeŽn aandragen via het project Verrijk je Wijk (www.verrijkjewijk.nl) of bij de gemeente Tilburg www.verrijkjestad.nl onder vermelding van Autovrije zondag 2008.

Luchtkwaliteit
Het verkeer levert de voornaamste bijdrage aan uitstoot van fijn stof en stikstofoxide in stedelijk gebied, wat een directe bedreiging voor de gezondheid is. In Tilburg worden in een aantal straten de luchtkwaliteitnormen overschreden. Een dag zonder auto maakt het verschil direct merkbaar. De autovrije zondag levert naast schonere lucht ook de mogelijkheid aan iedereen om een dag een autovrij Tilburg te beleven. Bovendien kunnen Tilburgers op de dag nader kennis maken met vervoer per bus, trein en fiets.

Nog uit te werken
In de komende maanden stelt de gemeente het definitieve programma op en maakt een verkeersbesluit om de afsluiting op een goede wijze te regelen. Verder worden nog de mogelijkheden van een wielerronde uitgezocht. Op verzoek van de raad wordt ook nog met OM, politie en burgemeester gesproken over het weren van scooters en bromfietsers in het autovrije gebied.