Buurt-Actie-Reeshof ondersteund door Wijkraad Reeshof en Verrijk je Wijk

B.A.R. staat voor Buurt-Actie-Reeshof en is een actiegericht samenwerkingsverband van actieve burgers, gericht op burgers, waarbij de leidraad is dat burgers hun deel van de verantwoordelijkheid nemen voor de publieke ruimte.

Deze verantwoordelijkheid bestaat er uit dat burgers actief bestaande onveiligheid willen bestrijden door observatie en samenwerking met publieke diensten, maar ook preventieve acties willen uitvoeren om veilige gebieden ook veilig te houden. BAR activiteiten omvatten met name:
  • Burgersurveillance, of buurtsurveillance, is de hoofdactiviteit van B.A.R., en deelnemers die bereid zijn het surveillanceprotocol te tekenen zijn onderdeel van het BAR- surveillance team;
  • Oorzaakgerichte acties: hierbij proberen we in beeld te brengen wat bewoners denken over de oorzaken van de criminaliteit, en hoe tot de essentie van het probleem kunnen doordringen. Deze meningen worden gebundeld en besproken met overheidsdiensten, waaronder gemeente en politie;
  • Gedragsgerichte acties, waarbij we trainingen krijgen van de politie hoe om te gaan met gevaarlijke situaties, en waarbij we samen met jeugdwerk werken aan een informatiepakket voor de beste vormen van omgaan met hangjeugd;
  • Afstemming- en co÷rdinatieactiviteiten, waarbij we met overheidsdiensten, andere bewonersverbanden en alle andere ge´nteresseerden samenwerking proberen te stimuleren tussen burgers onderling, en tussen burgers en overheidsdiensten.BAR deelname staat open voor alle ge´nteresseerde bewoners van de Reeshof en omgeving die de BAR doelstellingen onderschrijven. Heeft u interesse? Fiets een keer mee en geef u op: www.buurt-actie-reeshof.nl.
Wijkraad Reeshof ondersteunt dit gewelige initiatief en bekostigd daarom jaarlijks de gezellige BEDANKT-avond voor de vrijwilligers. De foto's zijn van het laatste BEDANK-avondje gemaakt waar de leden van Buurt Actie Reeshof zich in een informele sfeer kostelijk hebben vermaakt.Tevens worden ook geregeld materialen betaald zoals veiligheidshestjes, jassen, zaklampen, etc.

Foto's BAR bedankavond