Aanvragen Verrijk je Wijk! stromen binnen

Donderdag 3 juni 2004 zijn de aanvraagformulieren huis-aan-huis verspreid. Zaterdag 5 juni is het project op de Heuvel feestelijk van start gegaan. En donderdag 10 juni heeft Contour Tilburg al meer dan 100 aanvragen voor Verrijk je wijk! ontvangen. Wethouder Jan Hamming: “Ik ben echt aangenaam verrast door dit grote aantal al helemaal aan het begin van het project. Natuurlijk hoop ik dat Verrijk je wijk! steeds meer bekendheid gaat krijgen onder de Tilburgers en er dus nog veel meer aanvragen zullen volgen”.

Eigen initiatief met Verrijk je wijk!
Met Verrijk je wijk! financiert de gemeente Tilburg ideeën van bewoners uit Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout om hun wijk of buurt gezelliger, socialer en veiliger te maken. Jan Hamming: “Bewoners kunnen met Verrijk je werk! actief meewerken aan een prettigere leefomgeving. Het is een prima manier om het eigen initiatief van burgers te ondersteunen”. Verrijk je wijk! is het vervolg op het succesvolle Vrolijk de straat op! Wegens het enorme succes heeft de gemeente besloten het project flink uit te breiden en er een andere naam aan te geven. Er is nu meer geld beschikbaar en ook het soort projecten en plannen dat ingediend kan worden is flink uitgebreid. Was Vrolijk de straat op! vooral bedoeld voor opvrolijkende zaken zoals een straatfeest of een buurtpicknick, met Verrijk je wijk! hoopt de gemeente vooral dat er kleine sociale en maatschappelijke projecten gerealiseerd gaan worden. Jan Hamming: “De ideeën mogen nu betrekking hebben op de volle breedte van de wijk. Denk bijvoorbeeld aan een cursus omgaan met pesten, te volgen in het buurthuis. Of een project gericht op ouderen en veiligheid”.

In 2004 stelt de gemeente 2 euro per inwoner per wijk beschikbaar en dat wordt uiteindelijk 4 euro per inwoner per wijk. Dit geld gaat rechtstreeks naar de wijkorganisaties en de dorpsraden. Jan Hamming: “Dat betekent dat de wijkorganisatie of dorpsraad ook beslist of het verzoek wordt gehonoreerd. De gemeente zit hier dus niet meer tussen. Daarnaast mogen de wijkorganisaties en dorpsraden natuurlijk ook zelf met ideeën komen.”

Aanvraagformulieren afhalen
Aanvraagformulieren zijn af te halen bij de stadswinkels van de gemeente, de openbare bibliotheken, bij de Twern en bij de wijk- en buurtcentra. Het aanvraagformulier kan worden opgestuurd naar Contour Tilburg of het kan rechtstreeks worden ingeleverd bij de wijkorganisatie of dorpsraad. Kijk ook voor meer informatie op www.verrijkjewijk.nl