Ruim twee ton voor veiligheidspoorten via Verrijk je Wijk!

Het college stelt aan de raad voor om een bedrag van ruim twee ton uit het budget Verrijk je Wijk! te reserveren voor het realiseren van veiligheidspoorten in brandgangen. Dat heeft het college vorige week besloten. Daarnaast stelt het college geld beschikbaar uit veiligheidsbudget.

Wethouder Gon Mevis (wijk- en buurtwerk) licht de keuze toe: "Vanaf vorig jaar zijn verschillende aanvragen ingediend voor het plaatsen van dit soort veiligheidspoorten, onder andere in de wijk 't Sant. De poorten hebben een preventieve werking. Het storten van afval in de brandgang wordt bijvoorbeeld tegen gegaan, maar ook inbraken. Dat zorgt voor een groter veiligheidsgevoel bij bewoners. Samen de veiligheid in de wijk aanpakken verbetert ook de sociale betrokkenheid van bewoners. En dat levert een beter leef- en woonklimaat op."

Grote behoefte
Aangezien er grote behoefte is aan het plaatsen van veiligheidspoorten, heeft het college besloten een apart budget vrij te maken. "Nu kunnen alle straten en wijken in de stad een beroep doen op de gemeente voor de betaling van een groot deel van de poorten", aldus Mevis. "En voorkomen we dat de aanvraag wordt geweigerd, omdat een wijkorganisatie geen voldoende reguliere Verrijk je Wijk!-middelen heeft." Voor aanvragen op de korte termijn stelt het college een bedrag van 30.000- beschikbaar, uit veiligheidsbudget. Daarnaast stelt het college de raad voor om ook het restantbudget van Verijk je Wijk! over 2004-2006 van 224.401,- in te zetten. Mevis: "Op die manier kunnen we voldoen aan de verwachte grote vraag." In november zal de raad tijdens de begrotingsbehandeling een definitief besluit nemen over het voorstel.

Verrijk je Wijk!
Bewoners weten zelf als geen ander waaraan hun buurt moet voldoen om er prettig te kunnen wonen en leven. Met Verrijk je Wijk! kunnen bewoners hier samen actief aan meewerken. De gemeente stelt voor dit project al enkele jaren vier euro per inwoner beschikbaar. Aanvragen indienen kan het hele jaar door. De wijkorganisatie of dorpsraad beslist of de aanvraag wordt goedgekeurd of niet.

Meer info over de veiligheidspoorten is te vinden op de speciale website.