Geen leges meer voor straatfeesten

Wilt u een straat of buurtfeest organiseren dan moet u de activiteit melden bij de afdeling vergunningen van de gemeente Tilburg op telefoonnummer: 013 542 8253. U hoeft voor deze kleine activiteit geen leges meer te betalen.

Wilt u een activiteit organiseren waar mensen ook buiten de buurt of straat naar toe komen, dus een wijkoverstijgende activiteit, dan graag contact opnemen me de afdeling evenementen van de gemeente Tilburg, telefoon 013 542 9323. Behalve een meldingsplicht zijn er dan ook leges verschuldigd. Hou er rekening mee dat u dit bedrag (varierend tussen 35 euro en 110 euro) op de begroting zet bij de aanvraag van uw activiteit.