50-jarig Jubileum Zonnebloem afdeling Fatima

Om 10 uur stond de bus klaar om aan de citytoer te beginnen, met een gids die alles goed uitlegde. Op de Paleisring, Oude Markt en rondom de Heikese kerk is er veel te zien. De Sint Josephstraat en de Oude Bosscheweg, straten waar wij niet zo veel meer komen, zijn erg historisch en leuk om weer eens te zien. Vervolgens ging de toer verder via de Spoorlaan en Bredaseweg richting het nieuwe stadsdeel Reeshof, waar de meeste mensen in de bus nog nooit waren geweest. Van het station Reeshof wisten sommigen niet eens van het bestaan. Toen langs natuurgebieden waar de Schotse hooglanders grazen langs het water. Ook de boven het water gebouwde huizen vond men prachtig!

Inmiddels was het lunchtijd geworden, dus op naar de Kievitshoeve , het vroegere “Peerke Staak”, dat ook ‘n nieuw jasje heeft gekregen. Na de lunchpauze ging de tocht weer verder,terug naar de “STAD” via de Moskee, Wilhelminapark, Goirkestraat en nog ‘n stukje Noord om via de Ringbaan Oost weer terug te keren in de Kruisvaardersstraat (“onze” wijk Fatima).

Daar waren al heel wat mensen, die niet met de bus mee geweest waren, verzameld en hen waren dus nu de beste plaatsen toebedeeld. De muziekman was ook al aardig aan het spelen bij binnenkomst van de mensen. Toen iedereen gezeten was, werd er getrakteerd op koffie met gebak, lekkere knabbelnootjes werden op tafel gezet en het feest kon beginnen. Mevrouw Hopstaken dronk ook een kopje koffie mee en daarna volgde de huldiging. Het waren er veel: maar liefst 8 zilveren jubilarissen en 1gouden jubilaris. Voor alle vrijwilligers(sters) waren er mooie bloemboeketten namens het regiobestuur, een ware bloemenhulde, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank!

Er was ook nog iets speciaals, een vrijwilligster kon op deze middag niet aanwezig zijn en die werd thuis gehuldigd door mevr. Hopstaken, onze penningmeester en een vrijwilligster. Omdat haar man in terminale toestand thuis was, vond zij zelf het wel fijn dat haar man het nog kon meemaken. Even iets anders, zo zei hij ook, leuk voor mijn vrouw, ze heeft het verdiend. Het ging met een lach en een traan, maar was best gezellig geweest zei men na terugkomst. Helaas is haar man zaterdag na de huldiging overleden.

Na terugkomst van deze huldiging werd er met z’n allen een feestlied gezongen. Wat zingen oudere mensen toch graag, iedereen doet mee, heerlijk gewoon ! De hapjes die Peter in de keuken voor ons klaarmaakte vonden gretig aftrek.

Ook de directie en enkele leidinggevenden van Jozefzorg kwamen ons feliciteren en hoopten op een lange fijne samenwerking in de toekomst. Zelfs de envelopjes ontbraken niet, ze waarderen ons echt, zo zei de directeur!

Tegen half 6 was het feest in het Klossenrek van Jozefzorg aan de Kruisvaardersstraat afgelopen.

De vrijwilligers(sters) en hun partners hebben ‘s avonds nog genoten van een etentje als slot van een mooie dag. In de week erna hebben alle mensen die om wat voor reden niet mee konden feesten, bloemen gekregen, zodat de thuisblijvers ook nog in de feestvreugde konden meedelen. Een mooi feest dus voor alle mensen en met alle mensen.

Deze jubileumviering werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Verrijk je Wijk.

Met hartelijke Zonnebloem-groeten,


Jeanne van Loon
Secretaris Zonnebloem Fatima