1 jaar Verrijk je Wijk!
Vertrouwen in de buurt als basis


Verrijk je Wijk! – het project waarmee de gemeente Tilburg ideeën financiert van bewoners om hun buurt of wijk prettiger en leefbaarder te maken– bestaat 1 jaar. In het eerste jaar zijn ruim 300 aanvragen ingediend. “Daarvan hebben er meer dan 200 een subsidie gekregen. We kunnen dus met recht spreken van een succesvol eerste jaar!” aldus Jan Hamming, wethouder wijkontwikkeling.

Om dit eenjarig jubileum te vieren, vindt op zondag 26 juni 2005 een feest plaats in Café Bosvreugd (Reeshofdijk 12). Vanaf 11.00 uur gaan de poorten van Bosvreugd open. Het feest is voor iedereen gratis toegankelijk. In de ochtend worden vooral de wijk- en buurtorganisaties – de drijvende krachten achter het project – en de aanvragers in het zonnetje gezet. Zij krijgen een lunch aangeboden. Daarnaast zal wethouder Jan Hamming de beste aanvraag belonen met een prijs. In de middag is er een informatiemarkt voor iedereen die meer wil weten over Verrijk je Wijk! en vinden er optredens plaats voor jong en oud. “ Zo´n feest is natuurlijk ook een kans om dingen van elkaar te leren. Bewoners hoeven immers niet steeds zelf het wiel uit te vinden maar kunnen zich ook laten inspireren door de ideeën van anderen,” aldus Jan Hamming.

Programma Verrijk je Wijk! Feest
Het programma van het Verrijk je Wijk! Feest ziet er als volgt uit:
11.00 uur Ontvangst
11.30 uur Burgemeester Vreeman heft het glas op 1 jaar Verrijk je Wijk!
11.45 uur Gedicht Jace van de Ven
12.00 uur Uitreiking prijs Verrijk je Wijk! door wethouder Jan Hamming
12.30 uur Informatiemarkt (duurt tot 17 uur) met activiteiten uit diverse wijken
13.00 uur Optreden Leon Ray
13.45 uur De Klaunies, programma speciaal voor kinderen (duurt tot 17.00 uur)
14.00 uur Optreden Brassvibration van Oswin de Windt (Vrijwilliger van het jaar 2004)
15.00 uur Optreden Peter Smulders
16.15 uur Optreden Kees Versluys
17.00 uur Slot


Verrijk je Wijk! Prijs
Aan alle wijk- en buurtorganisaties is gevraagd projecten te nomineren voor de Verrijk je Wijk! Prijs. Er zijn veertien projecten genomineerd. Uit al deze aanvragen hebben de zeven ambassadeurs van Verrijk je Wijk! een keuze gemaakt.

Themachat Verrijk je Wijk
Op woensdag 22 juni 2005 staat óók het wekelijkse chatuur van Jan Hamming, van 19.00 uur tot 20.00 uur, in het teken van het project ‘Verrijk je Wijk’. Eens in de twee weken chat Hamming over een bepaald thema. Op 22 juni is dat Verrijk je wijk!
Er is inmiddels € 70.000,- aan projecten uitgegeven. En er ligt nog steeds een geld op de plank. “ Ruim een miljoen Euro per jaar staat ter beschikking. Hoe stimuleren wij dat het aantal initiatieven vanuit de wijken nog verder toeneemt?” Dat is de vraag die Hamming zijn chatgasten voorlegt. “Want niet de gemeente maar de wijkbewoners zelf weten het best wat hun buurt nodig heeft, ”aldus Hamming.

Aanvragen indienen kan nog steeds
Inwoners van Tilburg kunnen het hele jaar door aanvragen indienen voor Verrijk je Wijk! De wijk- of buurtorganisatie (in Berkel-Enschot en Udenhout de dorpsraad) beslist welke aanvragen gehonoreerd worden. Zij weten namelijk als geen ander waaraan hun wijk behoefte heeft. Met deze aanpak is de gemeente Tilburg uniek in Nederland.
“Natuurlijk, het kost even tijd om de creativiteit in de wijken op gang te krijgen. Maar als mensen eenmaal weten hoe gemakkelijk en snel het werkt, komen er de meest fantastische dingen van de grond. Elke wijk heeft verborgen diamantjes, “aldus Cees van Dijk, een van de jurerende wijkambassadeurs, “ het gaat erom dat die gevonden of geslepen worden.“