Vraag en antwoord

Hieronder vindt u antwoorden op enkele van de meest gestelde vragen over Verrijk je Wijk!
 • Voor welke plannen kan ik geld aanvragen?
 • Hoe kan ik een aanvraag indienen?
 • Waar kan ik aanvraagformulieren afhalen?
 • Hoe zet ik mijn idee op papier?
 • Waar moet ik rekening mee houden?
 • Met wie kan ik mijn idee uitvoeren?
 • Hoe bereken ik de kosten van een activiteit?
 • Heb ik een vergunning nodig voor een activiteit?
 • Wordt alcohol ook vergoed?
 • Wanneer beslist de gemeente over een aanvraag?
 • Wat als mijn aanvraag is afgewezen?
 • Welke speeltoestellen kan ik aanvragen?
 • Welke sportactiviteit is geschikt voor de doelgroep waarvoor ik de activiteit wil organiseren?
 • Kan ik voor informatie over een bepaalde sport terecht bij een sportvereniging?
 • Waar kan ik terecht als ik een gymzaal voor mijn sportactiviteit wil huren?
 • Waar kan ik sportmaterialen huren die ik voor mijn sportactiviteit nodig heb?
 • Is het nodig om tijdens mijn sportactiviteit een EHBO'er in te huren?


  Voor welke plannen kan ik geld aanvragen?
  Voor elk plan waarvan u vindt dat het de buurt of de mensen in de buurt ten goede komt, kunt u geld aanvragen. Er is heel veel mogelijk! Een straatbarbecue, een multiculturele kookavond, bloembakken in de buurt, een extra schommel in de speeltuin, een straatspeeldag, een muziekfestival, een wijkfeest... Het zijn allemaal voorbeelden van dingen die mensen belangrijk vinden. Met Verrijk je Wijk! is daar nu dus geld voor. Wilt u inspiratie opdoen? Kijk eens bij Voorbeelden.

  Hoe kan ik een aanvraag indienen?
  Hebt u een idee, dan kunt u op deze site een aanvraag indienen.

  Waar kan ik aanvraagformulieren afhalen?
  Aanvraagformulieren kunt u afhalen bij:
 • de stadswinkels van de gemeente Tilburg
 • uw wijk- of buurtcentrum
 • de vestigingen van de openbare bibliotheek
 • ContourdeTwern Tilburg (Spoorlaan 444, Tilburg)
 • Invullen via deze website via het online aanvraagformulier

  Hoe zet ik mijn idee op papier?
  Een idee op papier zetten is niet moeilijk. U hoeft echt geen lange zinnen of moeilijke woorden te gebruiken. Probeer in enkele woorden uw idee op het aanvraagformulier op te schrijven. Heeft uw wijkorganisatie nog vragen of begrijpen zij iets niet, dan nemen ze contact met u op. Zorg er dus wel voor dat uw naam en telefoonnummer op het aanvraagformulier staan.

  Waar moet ik rekening mee houden?
  • U kunt het hele jaar door aanvragen indienen.
  • Het idee moet door een brede groep buurtbewoners worden gesteund.
  • Uw wijkorganisatie beslist of uw aanvraag Verrijk je Wijk wordt goedgekeurd of niet. Behalve bij ingrepen op openbaar gebied, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een verkeersdrempel of een bankje, in dat geval beslist de gemeente.
  • U bent zelf samen met uw buurtbewoners verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van uw idee. Behalve bij ingrepen in het openbaar gebied, hiervoor is de gemeente verantwoordelijk.
  • Voor alle activiteiten op openbaar gebied, zoals het gebruik van de straat of een park, moet u een vergunning aanvragen. U kunt een vergunning aanvragen via het Digitale Loket van de Gemeente (klik op BOUWEN / WONEN / MILIEU en vervolgens op "vergunningen"). Kijk ook bij Heb ik een vergunning nodig voor een activiteit?
  • U kunt de kosten achteraf met bonnetjes declareren. Alcoholische dranken worden niet vergoed!

  Met wie kan ik mijn idee uitvoeren?
  Bent u op zoek naar buurtbewoners die samen met u uw idee kunnen uitvoeren? Neem eens contact op met uw wijkorganisatie of loop eens binnen bij het het buurthuis. Vaak weten zij precies wie er in de wijk welke vaardigheden en talenten heeft. U kunt in de wijk- of buurtkrant een oproep doen aan medebewoners om zich met u sterk te maken voor uw idee. Natuurlijk kunt u ook een brief in uw straat of buurt verspreiden. Of via de school van uw kinderen andere ouders benaderen. Tenslotte kunt u ook voor advies en ondersteuning terecht bij ContourdeTwern, de organisatie voor vrijwilligerswerk.

  Hoe bereken ik de kosten van een activiteit?
  Op het aanvraagformulier moet u ook aangeven hoeveel uw activiteit gaat kosten. Het schatten van de kosten van een activiteit kan een lastige klus zijn. Hebt u hier geen enkele ervaring mee, dan is het verstandig daar wat hulp bij te vragen. Bijvoorbeeld bij buurtbewoners of uw wijkorganisatie!

  U kunt de kosten achteraf met bonnetjes declareren. Wat teveel is gevraagd, wordt natuurlijk niet uitbetaald. Vraagt u echter te weinig geld, dan kan dat tot problemen leiden. Blijkt dat uw activiteit meer gaat kosten dan u berekend heeft, neem dan contact op met uw wijkorganisatie. Zij kunnen samen met u de verschillende mogelijkheden bekijken. Misschien blijkt het toch mogelijk uw activiteit te financieren, of juist niet en dan is het verstandiger te stoppen.

  Heb ik een vergunning nodig voor een activiteit?
  Voor veel sociale, culturele of sportactiviteiten in de buitenruimte zijn vergunningen nodig. Vooral als de activiteit veel bezoekers trekt. Een activiteit moet namelijk wel veilig en verantwoord worden uitgevoerd. Zo wil de brandweer weten of er geen brandgevaar is, wil de politie dat de openbare orde niet wordt verstoord en moet eten en drinken veilig en verantwoord worden aangeboden.

  Toestemmingen voor activiteiten in het openbaar gebied voor en door buurtbewoners georganiseerd en niet-commercieel, kunt u aanvragen bij het team Gebruik Openbare Ruimte van de gemeente Tilburg, te bereiken via e-mail: gor@tilburg.nl of via telefoonnummer: 013-549 5520. Ook kunt u op dit telefoonnummer terecht voor vragen over activiteiten in het openbaar gebied.

  Vergunningen voor activiteiten in het openbaar gebied en commercieel en/of niet voor en door buurtbewoners georganiseerd, kunt u aanvragen bij de afdeling Evenementen van de gemeente Tilburg, te bereiken via e-mail: info.evenementen@tilburg.nl of via telefoonnummer: 013-542 93 23.

  U kunt een vergunning ook aanvragen via het Digitale Loket van de Gemeente (klik op BOUWEN / WONEN / MILIEU en vervolgens op "vergunningen").

  Wordt alcohol ook vergoed?
  Alcoholische dranken worden niet vergoed. Aanvragen voor een straatfeest of een barbecue zijn mogelijk, maar de alcoholische dranken moet u zelf voor uw rekening nemen. Onder welke wijkorganisatie valt mijn buurt? Kijk bij wijkorganisaties voor de adressen van de wijkorganisaties en de namen van de contactpersonen.

  Wanneer beslist de gemeente over een aanvraag?
  Uw wijkorganisatie of dorpsraad beslist of uw aanvraag wordt goedgekeurd of niet. Bij ingrepen op openbaar gebied, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een bankje of een klimrek, beslist echter de gemeente Tilburg.

  Verrijk je Wijk! is vooral bedoeld voor de leuke extraís in de straat of buurt. Een aanvraag voor de aanleg van een gehele nieuwe speeltuin is geen optie, het toevoegen van een extra klimrek aan de bestaande speeltuin weer wel.

  Wat als mijn aanvraag is afgewezen?
  De wijkorganisatie is bekend met de wijk en weet welke activiteiten noodzakelijk of gewenst zijn. De wijkorganisatie kan daarom besluiten een aanvraag voor een activiteit niet goed te keuren. Daar moeten ze dan wel een reden voor opgeven. Voorbeeld: in sommige buurten is een straatbarbecue uitzonderlijk en zeer gewenst om bewoners tot elkaar te brengen, in een andere buurt wordt zoín barbecue al spontaan en vaak georganiseerd. In het eerste geval is een bijdrage op zijn plaats, in het tweede geval kan de wijkorganisatie besluiten een geringe bijdrage te geven of zelfs helemaal niets.

  Hebt u bezwaar tegen een afwijzing van uw aanvraag, neem dan in eerste instantie contact op met uw wijkorganisatie.

  Welke speeltoestellen kan ik aanvragen?
  U kunt ook een aanvraag indienen voor een speeltoestel in uw wijk. De gemeente moet daarvoor toestemming geven, aangezien het in openbaar gebied wordt geplaatst. U kunt uw aanvraag indienen bij uw wijkorganisatie of dorpsraad, zij nemen de aanvraag dan in behandeling. Hieronder een overizcht van de populaire speeltoestellen per leverancier:

  Kompal - www.kompan.com
 • Schommel Zonnebloem
 • Dubbele schommel Basic
 • Schommelnest SPF
 • Glijbaan Alladins Grot
 • Glijbaan
 • Hobbeleend
 • Motorfiets
 • Koekoek
 • Spotvogel
 • FSC Wipwap
 • Duikelrekken (solo / duo / trio)
 • Spica GXY
 • Ago GXY

  Van Besouw Metaal- www.vbm.nu
 • Kleuterglijbaan
 • Loopton
 • Loopschijf
 • Familiedraaimolen
 • Kleuterdraaimolen
 • Quatre tuimelaar
 • Duo tuimelaar
 • Single tuimelaar
 • Torsie wip
 • Veerwip
 • Quatre veerwip (vast)
 • Schommelstel (2 meter)
 • Schommelstel (3,5 meter)
 • Duikelrek - dubbel
 • Duikelrek 3 dubbel

  Meer informatie over het aanvragen van een speeltoestel kunt u opvragen bij uw wijkorganisatie.

  Welke sportactiviteit is geschikt voor de doelgroep waarvoor ik de activiteit wil organiseren?
  Belangrijk is te kijken voor wie u de activiteit organiseert. Om hoeveel personen gaat het, welke leeftijd, wat kan de groep qua gezondheid aan en vooral waarin is de doelgroep geÔnteresseerd. Het is belangrijk dit eerst in kaart te brengen. Indien duidelijk is wat u de doelgroep wilt aanbieden dan kunt u indien nodig materialen huren.

  Heeft u geen idee welke sport het beste bij de doelgroep past, neemt u dan contact op met sportbedrijf Tilburg via
  info@sportintilburg.nl.

  Kan ik voor informatie over een bepaalde sport terecht bij een sportvereniging?
  Tilburg kent vele sportverenigingen en een aanzienlijk aantal staat vermeld op de website van het Sportbedrijf, www.sportintilburg.nl. Wilt u meer informatie over een bepaalde sport of wilt u nagaan of een vereniging een sportclinic kan verzorgen dan is het aan u om als organisator contact op te nemen met de betreffende vereniging en daar uw vraag te stellen.

  Waar kan ik terecht als ik een gymzaal voor mijn sportactiviteit wil huren?
  Bij de afdeling verhuur van het sportbedrijf Tilburg kunt u terecht als u een zaal wilt huren. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Verhuur, team Sport van de gemeente Tilburg. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 14013 of per mail
  verhuur@tilburg.nl.

  Is het nodig om tijdens mijn sportactiviteit een EHBO'er in te huren?
  Indien u van plan bent om een sportactiviteit te organiseren, dan is het belangrijk om te weten dat de deelnemers altijd op eigen risico deelnemen. Het is belangrijk dat u dit de deelnemers van te voren meldt, zodat uw organisatie bij eventuele blessures niet aansprakelijk gesteld kan worden.

  Wel raden wij u aan te bekijken of een medebewoner in het bezit is van een geldig EHBO diploma. Die bewoner kan dan tijdens de activiteit aanwezig zijn en helpen in nood. Kent uw organisatie geen EHBO-ers dan kunt u deze inhuren bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, afdeling Tilburg.

  De afdeling coŲrdinatie hulpverlening kunt u daarbij helpen. Uw contactpersoon is:
  C.A.F.M. (Cees) de Beer
  Postbus 2048
  5001 CA Tilburg
  06 - 301 76800
  hulpverlening@ehbo-tilburg.nl


 •